Sveriges Kommuner och Landsting

Erfarenheter och framåtblickande på konferens om psykiatrisk vård, 9-10 oktober

Evenemang

09
OCT
Münchenbryggeriet i Stockholm
-
Ökad kunskap och ett systematiskt arbete i nära samarbete mellan patienter och personal. Det är några av framgångsfaktorerna i arbetet med att minska tvångsåtgärder inom den psykiatriska vården. SKL har under tre år samarbetat med flera andra aktörer kring ett projekt som syftar till att utveckla den psykiatriska vården. Ett viktigt mål har varit att minska tvångsåtgärderna. Nu syns resultaten, samtidigt som det är dessutom dags att blicka framåt. Det sker vid en framtidskonferens som arrangeras i Münchenbryggeriet i Stockholm den 9 och 10 oktober. Dagarna fylls med goda exempel, visioner och fakta om framtiden och erfarenheter. Dessutom invigs en helt ny utställning - En annan tid - som ger inspiration till hur den psykiatriska vården kan utvecklas. Konferensen är ett samarrangemang tillsammans med Socialstyrelsen, SBU, Handisam/(H)järnkoll, NSPH, Svensk psykiatrisk förening, Svensk psykiatrisk förening för sjuksköterskor och Svensk skötarförening. Konferensen börjar i Münchenbryggeriet den 9 oktober klockan 8.30 och avslutas på eftermiddagen den 10 oktober. Läs mer om projektet "Bättre vård – Mindre tvång" och ta del av konferensprogrammet Vänligen anmäl till Susanne Rolfner Suvanto, 08-452 77 08, om ni kommer! Välkommen!