Etnografiska museet

ETNOGRAFISKA MUSEET – TIBETANSKT NYÅRSFIRANDE

Evenemang

05
MAR
Statens museer för världskultur Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Östasiatiska museet Fredsgatan 2, Box 16008, 103 21 Stockholm
 

Entré: 80 kr
PROGRAM
14.00 Snäckspel, dörrarna öppnas.
14.05 Altarceremoni.
14.10 Välkomsttal - Håkan Wahlquist.
14.20 Tal om Losar & rening inför nyåret - Allan Fotheringham
14.40 Sång & musik - Chime & Lotse
15.00 Losar-ceremoni - Lobsang, Chime & Lotse. samt servering.

Paus

16.10 Sven Hedins Nyårsfirande i Shigatse 1907 – Föreläsning & bildvisning - Håkan Wahlquist.

16.55 Avslutning med Lhagyal-ceremoni - Lobsang.