medalgon brainsmart

Ett klassrum för alla (inkludering) - Stockholm

Evenemang

12
MAR
Lokal: Carlssons skola Kommendörsgatan 31, Aulan
  -
Hur kan vi möta eleverna på ett sätt som får alla att utvecklas? Hur skapar vi ett klassrum där olikheter blir tillgångar istället för problem? Hur ska vi kunna bemöta många olika behov och förutsättningar på bästa sätt? I dagens klassrum ställs höga krav på pedagogerna att lyckas inkludera alla elever. Henrik Hamilton har över 20 års erfarenhet av att skapa inkluderande lärmiljöer i klassrummet.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget