Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 24 mars

Evenemang

24
MAR
EU-nämndens sessionssal, RÖ9-54.
 
* Kompromiss om nya körkort * Gemensamma flygsäkerhetsregler * Översynen av hållbarhetsstrategin EU-nämnden sammanträder fredagen den 24 mars klockan 9.30 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet ska statsrådet Ulrika Messing samråda med EU-nämnden inför transportrådets möte den 27 mars. Samrådet gäller bland annat en rådskompromiss om nya körkortsregler. Vid sitt möte ska rådet också försöka enas kring en ny förordning med grundläggande principer för säkerheten i den civila luftfarten. Vidare ska rådet hålla en riktlinjedebatt om förslaget till förordning om tilldelning av kontrakt för kollektivtrafik på väg och järnväg. Översynen av strategin för hållbar utveckling och kommissionens halvtidsöversyn av unionens trafiksäkerhetsprogram är två andra frågor som rådet ska debattera. Vid rådsmötet ska kommissionen presentera förslag om säkerheten i godstransportkedjan och om främjande av rena vägtransportfordon. Kommissionen ska även informera om den färdiga förteckningen över svartlistade flygbolag. Läs mer: EU-nämndens möteshandlingar http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=6335&datum=2006-03-24 Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16