Riksdagen

EU-nämnden fredagen den 3 mars

Evenemang

03
MAR
EU-nämndens sessionssal, RÖ9-54, Riksdagen
 
* Bidrag om sysselsättning, socialpolitik och miljö till vårtoppmötet * Skärpta avgaskrav för personbilar * Temainriktade strategier om avfall och luftföroreningar EU-nämnden sammanträder fredagen den 3 mars klockan 10.00 i nämndens sessionssal, RÖ9-54. Sammanträdet leds av vice ordföranden Carl B Hamilton (fp). I anslutning till mötet kan journalister ställa frågor till honom och nämndens övriga ledamöter. Vid sammanträdet ska statsråden Hans Karlsson och Berit Andnor samråda med EU-nämnden inför Epscorådets möte den 10 mars om sysselsättning och socialpolitik. Rådsmötet är i huvudsak ägnat åt förberedelserna för Europeiska rådets vårmöte och uppföljningen av Lissabonstrategin. Rådet ska bland annat bidra med rapporter om sysselsättningen och om socialt skydd och social integration. Det ska också behandla en rad kommissionsrapporter, bland annat om utvecklingen på jämställdhetsområdet. Vid rådsmötet ska kommissionen även presentera sin rapport om den första perioden med övergångsregler för arbetstagares fria rörlighet efter utvidgningen. Även miljörådet ska ägna sig åt toppmötesförberedelserna vid sitt möte den 9 mars då det väntas anta ett bidrag om miljöfrågorna. Miljöminister Lena Sommestad samråder med EU-nämnden om detta och andra frågor på miljörådets dagordning. Det gäller bland annat en riktlinjedebatt om kommissionens förslag till nytt avfallsdirektiv och den temainriktade strategin om förebyggande och återvinning av avfall. Rådet ska också debattera det nya så kallade Euro 5-förslaget om skärpta avgaskrav för bilar och anta slutsatser om den temainriktade strategin om luftföroreningar. Vidare väntas rådet hålla en offentlig debatt om genmodifierade organismer och anta slutsatser om översynen av EU:s strategi för hållbar utveckling. Slutsatser planeras även med anledning av de internationella samarbetena om klimatförändringar, biologisk mångfald och om långlivade organiska föroreningar. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16