Riksdagen

EU-nämnden vecka 10

Evenemang

10
MAR
EU-nämndens sessionssal, RÖ9-54.
 
* Utrikespolitiska frågor inför informellt ministermöte * Toppmötesbidrag om ekonomiska nyckelfrågor, konkurrenskraft och energipolitik * Särprogram inom ramprogrammet för forskning EU-nämnden sammanträder denna vecka dels torsdagen den 9 mars klockan 15.00, dels fredagen den 10 mars klockan 10.00. Sammanträdena hålls i EU-nämndens sessionssal, RÖ9-54. I anslutning till mötena kan journalister ställa frågor till ordföranden Tommy Waidelich (s), vice ordföranden Carl B Hamilton (fp) och nämndens övriga ledamöter. På torsdag informerar och samråder utrikesminister Laila Freivalds med EU-nämnden inför utrikesministrarnas informella Gymnichmöte i Salzburg den 10-11 mars. Utrikesministrarna ska diskutera aktuella utrikespolitiska frågor såsom Västra Balkan, Iran, utvecklingen i Mellanöstern och reaktionerna på Muhammedkarikatyrerna. Fredagens sammanträde inleds med finansminister Pär Nuder som ska samråda med EU-nämnden inför Ekofinrådets möte den 14 mars och det bidrag till vårtoppmötet om ekonomisk-politiska nyckelfrågor som rådet då ska anta. Till toppmötet ska rådet även anta en rapport om tillväxt- och sysselsättningsfrämjande insatser av Europeiska investeringsbanken och diskutera en metod för att mäta den administrativa bördan av EU-lagstiftningen. Rådet ska också slutföra årets granskning av medlemsländernas uppdaterade stabilitets- respektive konvergensprogram och anta slutsatser om rådets prioriteringar i nästa års EU-budget. Även konkurrenskraftsrådet den 13 mars ska anta ett bidrag till vårtoppmötet. Statssekreterare Sven-Eric Söder samråder med EU-nämnden om detta och planerade slutsatser om insatser för små och medelstora företag. Rådet ska också försöka enas om innehållet vid sidan av budgetfrågorna i ett nytt ramprogram för konkurrenskraft och innovation samt behandla Europaparlamentets första yttrande över förslaget till tjänstedirektiv. Vidare ska rådet diskutera detaljerade särprogram och regler för deltagande i ramprogrammet för forskning under perioden 2007-2013. Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky samråder med nämnden om forskningsfrågorna. Fredagens sammanträde avslutas med samrådet inför det extra energirådet den 14 mars som statssekreterare Stefan Stern föredrar i nämnden. Rådet ska vid mötet anta ett bidrag om EU:s energipolitik till vårtoppmötet. Rådet ska också diskutera kommissionens nya grönbok om energipolitiken. Läs mer i EU-nämndens möteshandlingar för torsdagens sammanträde och för fredagens sammanträde. Jakob Nyström EU-upplysningen, tfn 08-786 59 16