Landstinget i Värmland

EU-projekt ska minska våldet mellan närstående

Evenemang

03
APR
Lokal Brage, Landstingshuset, Karlstad
 
Pressmeddelande från Landstinget i Värmland Diarienummer: LK/060084 2006-04-03 Media inbjudes till presskonferens om ett våldsförebyggande EU-projekt. Datum: 3 april Tid: 13:00-13:30 Plats: Lokal Brage, Landstingshuset, Karlstad Information om projektet Många är direkt eller indirekt drabbade av våld som utövas inom familjen av andra närstående. Landstinget i Värmland deltar i ett EU-finansierat projekt för att bidra till att minska denna typ av våld och genom att på olika sätt hjälpa såväl förövare som drabbade. Det så kallade Daphneprojektet finansieras med EU-pengar och är ett samarbete mellan fyra regioner i EU. Kontakt Vid frågor, kontakta Åsa Löfvenberg, Folkhälsostrateg på Landstinget i Värmland Tel: 070-327 88 70 På måndag och tisdag 3-4 april samlas den internationella styrgruppen för det så kallade Daphneprojektet i Karlstad. De som finns representerade är: Devon County Council, Devon, England The Hampton Trust, Hampshire, England Verien Männerberatung, Graz, Österrike Landstinget i Värmland, Karlstad, Sverige Utbildning till personal på vårdcentralerna Var och en kommer att driva ett eget projekt med olika mål och syften inom ramen för våldsförebyggande. I Värmland kommer EU-pengarna att användas till vidareutbildning för personal inom primärvården. I Värmland kommer EU-pengarna att användas till vidareutbildning för personal inom primärvården. För att bättre kunna stödja och hjälpa kvinnor och unga människor som är utsatta för våld i familjen skall läkare och sjuksköterskor vid vårdcentralerna i länet erbjudas vidareutbildning. - Man lär sig att på rätt sätt ta upp ämnet vid mottagningsbesöket och att känna igen tecken på att våld kan finnas med bland det som orsakar patientens ohälsa och symptom. Här krävs både utbildning, reflektion och rutiner. För att hjälpa de utsatta personerna att ta reda ut sin situation kan patienten få stöd, hjälp och behandling för sina problem. Kunskap om detta kommer att tas upp i utbildningen, säger Kristina Aggeborn, distriktsläkare i Grums, som ingår i projektets styrgrupp. Fakta/ Daphne-projektet: Daphne var den unga kvinnan i grekisk mytologi som drevs bort av Apollon efter att han försökt utnyttja henne. När Apollon rörde vid henne förvandlades Daphne till ett lagerbladsträd och därmed var hennes ära räddad. Daphne Programmet står handlar alltså om att förebygga och skydda mot övergrepp. Många av Europeiska kommissionens program har klassiska namn. Projektet har en budget på ca 300 000 euro och pågår fram till april 2008. Statistik om våldsfall År 2004 anmäldes totalt 1589 misshandelsbrott i Värmland. Av dessa handlade ungefär två tredjedelar om våld mot män. 510 fall var våld mot kvinnor. Av dessa 510 fall var ungefär 400 fall våld från närstående. 291 av dessa skedde inomhus. Källa: Brottsförebyggande rådet (anmälda brott)