Svenska Kemistsamfundet

Evolution of Protein Synthesis

Evenemang

19
MAR
Sal B Kemicentrum, Lunds universitet. Ingång A från Sölvegatan är bemannad
  -
Proteinsyntesen är en mycket komplex process, men central för alla levande organismer. Hur har den utvecklats? En av de centrala frågorna rör den genetiska koden. Som vi känner den är den universell, men vad kan logiken bakom den vara, om det finns någon, och hur ser dess utveckling ut? Centralt för proteinsyntesen är också ribosomen, en mycket komplex organell med stora nukleinsyror och många proteiner. Hur mycket variation mellan olika arter finns det i dess konstruktion och kan vi veta något om dess utveckling?

Registrering

Anmäl dig till evenemanget