Edenvik

Få ledningsgruppen att använda båda hjärnhalvorna!

Evenemang

18
SEP
Gamla Brogatan 34, Stockholm
  -
Onsdag den 18 september kl. 8.00 dukar vi upp med en enkel frukost i Edenviks lokaler på Gamla Brogatan 34. Seminariet börjar 8.30. Vi håller på i ungefär 45 minuter. Föredraget avslutas med att du kan ställa frågor och avrundas cirka 09.30. Baserat på 15 år av erfarenheter från internationella ledningsgrupper inom B2B och B2C, kommer Benoît Passard att reflektera över varför det är lika svårt som nödvändigt att generera värde i din organisation och hur du kan uppnå bättre resultat genom att använda båda sidor av ”affärshjärnan”. Först då kan vi utnyttja vår affärsmässiga kreativitet. Alternativet är en farlig resa som kantas av omstruktureringar och rationaliseringar. Den så kallade ”commoditization journey” leder ofta till ökad priskonkurrens, där det till slut handlar om ren överlevnad eller försäljning av företaget.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget