ESBRI

Financing the Venturesome Economy

Evenemang

11
OCT
IVAs konferenscenter, Grev Turegatan 16 , Stockholm. Går även att se i efterhand som kostnadsfri webb-tv på www.esbri.se
  -

Professor Amar Bhidé kommer till Sverige för att föreläsa på ESBRIs Estrad. Föreläsningen bygger på hans två senaste böcker: ”The Venturesome Economy” och ”A Call for Judgement”.

I ”The Venturesome Economy” menar Bhidé att det viktiga är att länder har förmågan att exploatera ny kunskap. Var kunskapen produceras är irrelevant. Han tycker därför inte att vi behöver oroa oss så mycket för att Kina och Indien bryter ny mark när det gäller forskning och utveckling. Ett sätt att fånga upp den kunskap som produceras på olika håll i världen är genom ”risktagande konsumtion”: privatpersoner och företag som på ett tidigt stadium tar till sig ny teknik och nya innovationer.

I efterdyningarna av den finansiella krisen har en hel del frågor väckts om hållbarheten av vårt ekonomiska system. I ”A Call for Judgement” ställer Amar Bhidé frågor som: Har kapitalismen misslyckats? Behöver systemet reformeras? Han menar att vi måste motstå impulsen att göra dramatiska förändringar. I stället erbjuder han ett ramverk för hur vi kan korrigera den obalans som nu finns mellan den resultatdrivna finansiella sektorn och den innovationsdrivna ”riktiga” ekonomin.

Notera att föreläsningen kommer att genomföras på engelska!
Mer info finns på www.esbri.se

Registrering

Anmäl dig till evenemanget