Finansförbundet

Finansförbundets kongress 2014

Evenemang

20
MAY
Aronsborgs Konferenshotell, Bålsta
-   -
Kongressen är Finansförbundets högsta beslutande organ. Kongressombudens uppdrag är att tänka på hela Finansförbundets bästa. På kongressen ska ombuden bland annat • Diskutera verksamhetsinriktning för Finansförbundet • Besluta om inkomna motioner från medlemmar och förtroendevalda • Välja förbundsstyrelse • Ta beslut kring Finansförbundets ekonomi