FAO

FN på Stockholms centralstation 24 oktober Milleniemålen - för en bättre framtid

Evenemang

24
OCT
Stockholms centralstation
  -

FAO Norden är en av åtta organisationer som arrangerar FN-dagen på Centralen med fokus på FN:s åtta millenniemål.

FN-familjen i Sverige finns på Stockholms centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 på FN-dagen onsdagen den 24 oktober.

Vår förhoppning är att arrangemanget blir en manifestation för millenniemålen och en samlingsplats för intresserade människor och organisationer.

Bland aktiviteterna:

Titta på utställningen om millenniemålen
Lyssna på – och diskutera med – talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15
Läs FN:s tabloidtidning Världens bästa nyheter
Bli ”tatuerad” och visa andra att du bryr dig om världen
Diskutera med arrangörerna

Bland talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15

Gunilla Carlsson, biståndsminister

Margareta Winberg, ordf UN Women Sverige

Annika Markovic, Sveriges Miljöambassadör

Annika Söder, exekutiv-direktör, Dag Hammarskjöld Foundation
Välkommen!

Arrangörer:

FN-förbundet, www.fn.se

FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se

FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se

FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se

Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se

Svenska Unescorådet, www.unesco.se

UNICEF Sverige, www.unicef.se

UN Women Sverige, www.unwomen.se