FAO

FN på Stockholms centralstation 24 oktober Milleniemålen - för en bättre framtid

Evenemang

24
OCT
Stockholms centralstation
  -
FAO Norden är en av åtta organisationer som arrangerar FN-dagen på Centralen med fokus på FN:s åtta millenniemål. FN-familjen i Sverige finns på Stockholms centralstation från kl. 08.00 – kl. 19.00 på FN-dagen onsdagen den 24 oktober. Vår förhoppning är att arrangemanget blir en manifestation för millenniemålen och en samlingsplats för intresserade människor och organisationer. Bland aktiviteterna: Titta på utställningen om millenniemålen Lyssna på – och diskutera med – talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15 Läs FN:s tabloidtidning Världens bästa nyheter Bli ”tatuerad” och visa andra att du bryr dig om världen Diskutera med arrangörerna Bland talarna i Speakers Corner kl. 14.00 – 16.15 Gunilla Carlsson, biståndsminister Margareta Winberg, ordf UN Women Sverige Annika Markovic, Sveriges Miljöambassadör Annika Söder, exekutiv-direktör, Dag Hammarskjöld Foundation Välkommen! Arrangörer: FN-förbundet, www.fn.se FN:s utvecklingsprogram UNDP, www.undp.se FN:s flyktingorgan UNHCR, www.unhcr.se FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, www.faonorden.se Stockholms FN-förening, www.fnstockholm.se Svenska Unescorådet, www.unesco.se UNICEF Sverige, www.unicef.se UN Women Sverige, www.unwomen.se