Billerud AB

Förändring av ledningen vid Gruvöns bruk

Evenemang

23
AUG
 
Med syfte att långsiktigt stärka ledning och lönsamhet vid Gruvöns bruk har ny brukschef utsetts. Ny chef blir Per Bjurbom som tillträder den 1 december i år. Han kommer senast från befattningen som platschef vid Hallsta bruk inom Holmen Paper, och har tidigare också varit platschef vid Skoghalls Bruk inom Stora Enso. Per Bjurboms uppdrag blir att utveckla Gruvöns bruk inför framtiden, med syfte att höja produktiviteten i brukets olika delar. Nuvarande brukschef, Anders Snell, kommer att återgå till arbetet vid Billeruds huvudkontor i Solna. Hans nya uppdrag blir att stärka Billeruds investeringsplanering och att stärka koncernens position inom energieffektivitet, energiproduktion och miljö. Stockholm den 23 augusti 2007 Billerud AB (publ) Per Lindberg VD och koncernchef För ytterligare information, vänligen kontakta: Per Lindberg, VD och koncernchef, 08-553 335 00 Billerud är ett förpackningspappersföretag. Affärsidén är att erbjuda kunderna förpackningsmaterial och lösningar som främjar och skyddar deras produkter - förpackningar som är attraktiva, starka och gjorda av förnyelsebara material. Billerud har en världsledande position inom ett flertal produktsegment, både inom papper till konsumentförpackningar och för industriella ändamål. Produktionen sker vid koncernens tre integrerade massa- och pappersbruk i Sverige samt vid ett brittiskt pappersbruk.