Statens maritima museer

Förbjuden kärlek - Föredrag på Vasamuseet 14 feb 2007

Evenemang

14
FEB
Vasamuseet, Galärvarvsvägen 14, Djurgården, Stockholm.
  -
Den 14 februari, på Alla hjärtans dag, håller fil dr Annika Sandén från Linköpings universitet föredrag under rubriken ”FÖRBJUDEN KÄRLEK - lagar och normer kring sexualitet och äktenskap i 1600-talets Sverige”. 1600-talet var tiden för en sträng sexuallagstiftning. Alla sexuella förbindelser utanför äktenskapet var förbjudna och straffen var hårda. Trots det berättar de historiska källorna om hemliga kärleksmöten, om varma förälskelser och häftigaste svartsjuka, men även om kärleksförbindelser mellan människor av samma kön. Frågan inställer sig då hur människor tordes utmana en så sträng och oförsonlig lagstiftning, men också hur de kryssade sig fram i livet när livsvalen överskred gränserna för det tillbörliga. Eller var kanske rättskipningen inte så oförsonlig när det kom till kritan och var det kanske så att de stränga normerna i själva verket uppbars av folk i allmänhet? Det här föredraget kretsar kring frågor som dessa och många andra. Entrépriset är 60 kr, studerande går in för 40 kr.