Kungälvs kommun

Förbo bygger 300 lägenheter i Kungälv och tar ett större ansvar för social hållbarhet

Evenemang

25
APR
Stadshuset: måndag 25 april, kl. 9-9:30, Bryggan plan 3 (vi möter i Kundtjänst) Medverkande: Kungälvs kommun: Miguel Odhner (S), Morgan Persson (UP), Anders Holmensköld (M), Ove Wiktorsson (C), kommunchef Magnus Gyllestad. Förbo: vd Peter Granstedt.
  -
Kungälvs kommun ska bygga 2000 bostäder denna mandatperiod med målet att hälften är hyresrätter. Ett avtal kommer att tecknas med syftet att underlätta, effektivisera och tidsbegränsa processerna runt markanvisning, detaljplanering, bygglov, planläggning och byggnation. Nytt är också att vi tillsammans kommer öka samarbetet för att minska utanförskapet.