Edge HR

Fördjupning praktisk arbetsrätt

Evenemang

26
APR
Lokal meddelas senare.
  -

I det operativa HR-arbetet uppstår kontinuerligt frågor som har sin grund i lagar och avtal. För att kunna hantera dessa frågeställningar på ett så affärsmässigt och korrekt sätt som möjligt krävs dels teoretiska kunskaper. Men minst lika viktigt är vetskap om hur frågorna praktiskt kan hanteras. Denna fördjupningskurs i praktisk arbetsrätt belyser viktiga och återkommande situationer i den svenska arbetsrätten, allt med ett tydligt HR-perspektiv.

Varje avsnitt problematiseras utifrån vad som är ”rätt” enligt rättskällor, AD-praxis och allmän praxis men även utifrån vad som är ”rätt” enligt gällande personalpolitik.

Utbildningens innehåll


Program förmiddag

Anställningens ingående och upphörande

 • Anställningsavtalet
  • Arbetsskyldighet
  • Lojalitet (tystnadsplikt, konkurrens, företagshemligheter)
  • Förändringar i anställningsavtal
  • Omplacering
 • Uppsägning
  • Arbetsbrist
  • Turordning
  • Tillräckliga kvalifikationer
  • Personliga skäl/Avsked (exempel)
  • Ogiltigförklaring från arbetstagaren
 • Diskriminering – exempel (direkt och indirekt diskriminering)

Program eftermiddag

Praktisk hantering av medbestämmande lagen

 • Förhandlingar (MBL)
 • Praktiska råd
 • Förhållningssätt
 • Gränsdragningsfrågor

Skadeståndspraxis

 • Vad innebär skadestånd?
 • Vilken typ av skadestånd?
 • Utdömda belopp
 • Överenskommelse
 • Att tänka på

Mål: Att ge deltagarna en uppdaterad och fördjupad förståelse för arbetsrättsliga frågeställningar för att skapa ytterligare trygghet i vardagsnära situationer så som förhandlingar, svåra samtal eller rådgivning gentemot chefer.

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till HR-chefer, personalspecialister eller chefer med personalansvar.
Antal platser är begränsat!

Kursdokumentation
: Föreläsarens bilder, boken Uppsägning av Georg Frick samt  webbtjänsten Arbetsrättens DomsRegister (ADR)  ingår i 3 veckor. Tjänsten ger dig tillgång till nu gällande rättspraxis inom hela arbetsrättsområdet. Samtliga AD-domar är försedda med en utförlig kommentar, skriven av arbetsrättsexperten Tommy Iseskog.

Välkommen med din anmälan

Registrering

Anmäl dig till evenemanget