Blås och Knåda

Föredrag med Cilla Robach på blås&nåda - "Formens frigörelse"

Evenemang

15
FEB
blås&knåda Hornsgatan 26 118 20 Stockholm
  -
Sextiotalet var en omvälvande period. Värderingar ifrågasattes och tabun bröts. Inom formvärlden debatterades såväl gränsen mellan konst och konsthantverk, som industridesignerns omoraliska yrkesroll. Debatterna bidrog till framväxten av vad Cilla Robach har betecknat som "den fria formen". Denna var startpunkten för den gränsuppläsning mellan konstvärlden och formvärlden, som har etablerats under 2000-talets första decennium. Cilla Robach är formhistoriker och intendent vid Nationalmuseum och disputerade 2010 med avhandltingen Formens frigörelse: Konsthantverk och design under debatt i 1960-talets Sverige. Föredraget äger rum tisdag 15/2 kl 18.30 på blås&knåda, föranmälan senast dagen före på 08-642 77 67 eller boel.henrikson@blasknada.com