Iaspis

Förmedling: Vad är kontextuell curering?

Evenemang

30
NOV
Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen
  -
Torsdag 30.11 kl 18 – 20 Konsthall C, Cigarrvägen 14, Hökarängen Vad betyder platsen för den samtida konstproduktionen och hur påverkas konstnären, publiken och platsen själv av platsspecifika, kontextuella konstprojekt på kort och lång sikt? Seminarieserien Tendenser i tiden fortsätter att spåra och diskutera aktuella tendenser i produktion, presentation, förmedling och bevarande av samtida konst med seminariet Förmedling: Vad är kontextuell curering? Deltagare: Aneta Szylak, direktör för Wyspa Institute som ligger på det varvsområde i Gdansk där Solidaritet föddes och vars program tematiserar denna sociopolitiska kontext och Per Hasselberg, konstnär, Stockholm och initiativtagare till Konsthall C i Hökarängen vars program inriktar sig på välfärdsstaten som modell. Samtalet modereras av Maria Lind, direktör Iaspis. Seminariet anordnas i samarbete med Konsthall C. I takt med att de större offentliga konstinstitutionerna tenderar att likna massmedier med utställningsprogram som förväntas tillfredsställa en bred publik — enkla att uppleva och smälta — har intresset för hur en institution skapar sitt program, tema och konstnärliga metod ökat. Fler och fler utställningsprogram sätts samman i förhållande till lokala omständigheter och historia, där man behandlar sin specifika kontext med särskilt intresse, och ibland t o m med vördnad. Är detta ett tecken på ett nytt paradigm inom institutionell och curatoriell praxis, där regionen/det lokala snarare än de enskilda verken är budskapet? Och hur stor är risken att fastna i ett fack när man curerar kontextkänsligt på en och samma plats under längre tid till skillnad från temporära utställningar? Eller är detta arbetssätt snarare en öppning för ett nytt slags engagemang för och med publiken? Är det mer intressant att här tala om en produktion av ett offentligt rum än en offentlig publikverksamhet? Hur kan man motivera detta gentemot finansiärer, sponsorer och politiker? Kräver kontextuell curering att institutionens personal arbetar, tänker och agerar mer som en konstnär? Vilka är i så fall stötestenarna? www.konsthallc.se För mer info kontakta Robert Stasinski, projektledare Iaspis, International Artists' Studio Program in Sweden Box 1610, SE-111 86 Stockholm Phone +46 8 402 35 76 Cell +46 768 71 66 67 rs@iaspis.com http://www.iaspis.com/