Fortum Sverige AB

Fortum förvärvar majoritetsandel i ryska energiföretaget TGC-10

Evenemang

29
FEB
Telefonkonferens
 

Fortum kommer att förvärva en majoritesandel i det ryska regionala energiföretaget nr 10 (TGC-10). Förvärvet är i linje med Fortums tillväxtstrategi och kommer att göra Fortum till en betydande aktör på en av de största energimarknaderna med en starkt ökande efterfrågan. Om Fortum når 100 % ägande i TGC-10, kommer det totala värdet av affären att uppgå till omkring 2,7 miljarder euro. Fortum behåller sin finansiella flexibilitet och Fortums nordiska investeringsprogram kommer också att fortsätta som planerat.

Fortum har deltagit i en aktieauktion som hölls den 28 februari för att förvärva en majoritetsandel i det börsnoterade ryska TGC-10. Fortum förvärvar en 29 %-ig andel av företaget från RAO UES för 0.8 miljarder euro. Fortum har också förbundit sig att köpa ytterligare en 34-47 %-ig andel (andelen beror på hur minoritetsägarna använder sina förköpsrätter) i TGC-10 genom en aktieemission för 0,9 – 1,3 miljarder euro. Detta kapitaltillskott kommer att kvarstå i TGC-10 och kommer att användas för att finansiera det åtagna investeringsprogrammet vars planerade värde är omkring 2,2 miljarder euro.

Under transaktionens första fas kommer Fortum att tilldelas 63-76 % av företagets aktier och rösträtt. Denna del av affären förväntas vara avslutad under mars 2008. I enlighet med inlösningsskyldigheten ger Fortum ett anbud åt minoritetsägarna på de resterande 24-37% av aktierna i TGC-10

Totalvärdet på affären, 1,7-2,7 miljarder euro, finansieras med långfristiga lån. Fortums pro-forma nettoskuld i förhållande till EBITDA kommer att vara ca 2,8 efter förvärvet, förutsatt att Fortum når målet om ett 100%-igt ägande i TGC-10.

”Förvärvet av TGC-10 är ett märkbart steg i förverkligandet av vår strategi. Det ger oss en unik möjlighet att nå en betydelsefull ställning på den fjärde största elmarknaden i världen. Affären påverkar inte vår finansiella flexibilitet, vilket ger oss möjlighet att fortsätta med vårt nordiska investeringsprogram och finansiera möjliga nyinvesteringar i framtiden. Vi är synnerligen nöjda med detta strategiskt viktiga steg, säger Fortums verkställande direktör Mikael Lilius.

TGC-10 är ett regionalt produktionsbolag med verksamhet i Ural området. Av alla regionala bolag har TGC-10 den bästa utnyttjandegraden av produktionskapaciteten och är den ledande fjärrvärmeleverantören i sitt område. Den totala kapaciteten är 3 000 MW kraft och 15 800 MW värme, dess elproduktion ligger på 18 TWh och värmeproduktionen på 27 TWh. Fortums nuvarande elproduktionskapacitet är 10 900 MW och värmeproduktionskapacitet är 11 200 MW. År 2007 uppgick Fortums elproduktion till 52 TWh och värmeproduktion till 26 TWh. Företaget har ett omfattande investeringsprogram vilket ökar kraftproduktionen med 2 300 MW till 2013. Kraftverken finns i ett område med hög tillväxt och betydande olje- och gasindustrier. Antalet anställda uppgår till 6100.

“I den pågående omstruktureringen av den ryska energisektorn är TGC-10, ett utmärkt tillskott för Fortum. Verksamheten finns i hjärtat av de snabbt växande ryska olje- och gasproducerande områdena. Vi kan nu bidra till den ryska energisektorn på många sätt – bland annat genom att vara en pålitlig energipartner och genom att ta in ledande och teknologier och kunnande för att förbättra effektiviteten och genom detta möjliggöra en positiv inverkan på miljön. Vi är mycket engagerade i arbetet som vi har framför oss”, säger Tapio Kuula”, Senior Vice President Fortum

Fortum Abp
Maria Romantschuk
Kommunikationsdirektör

Distribution:
OMX Nordic Exchange Helsinki
Media
www.fortum.se

Ytterligare information:
Mikael Lilius, President and CEO, Fortum Abp, +358 (0)10 45 29100
Tapio Kuula, Senior Vice President, Fortum Abp, +358 (0)10 54 24112

Inbjudan till press och telefonkonferens i Helsingfors den 29 februari 2008

En presskonferens (på finska) kommer att arrangeras kl 12.30 i auditoriet på vårt huvudkontor i Keilaniemi 1, i Esbo, Finland.

Du kan också delta i en internationell telefonkonferens för analytiker och investerare kl 16.30 finsk tid samma dag genom att ringa +44 (0) 20 3023 4410 (om du ringer från Europa) eller +1 866 966 5335 (om du ringer från USA), kod för båda numren är Fortum Corporation.

Om du är förhindrad att delta, kommer det finnas en inspelning tillgänglig under en vecka efter telefonkonferensen. Ring in på nummer +44 (0) 20 8196 1998 (om du ringer från Europa) eller +1 86 6583 1035, kod för båda numren är 592579#.

Audio webcast av den internationella telekonferensen på engelska kan också avlyssnas på: www.fortum.com/investors