Nyköpings kommun

Forum för Integration och Social sammanhållning 2016

Evenemang

15
JAN
Ordföranderummet, Stadshuset
 

Nyköpings kommun i samverkan med Länsstyrelsen i Södermanlands län planerar att arrangera ”Forum för Integration & Social sammanhållning” i Nyköping i augusti 2016.

Välkomna till ett informationsmöte fredagen den 15 januari kl 13:15 i ordföranderummet, Stadshuset.

Urban Granström,
Kommunstyrelsens ordförande, Nyköpings kommun

Liselott Hagberg,
Landshövding, Södermanlands län

Anmälan till kommunikationsavdelningen Nyköpings kommun: palaemona.morner@nykoping.se