Ledarskapscentrum

From Feedback via Listening to Feedforward

Evenemang

22
NOV
Folkets Hus, Umeå
  -
Workshop – Prof. Avraham Kluger Att ge feedback till sina kollegor och medarbetare har länge framställts som en framgångsrik form av motivationshöjande och pedagogisk kommunikationsform med syfte att förbättra och utveckla människors prestation. Men forskning tyder på att feedback är ett "tveeggat svärd" som snarare kan orsaka motsatt effekt, det vill säga med resultatet att både prestation och välmående minskar. Denna workshop inleds med en kort föreläsning om komplexiteten gällande feedback. Därefter tränar deltagarna alternativ konstruktiv och utvecklande kommunikation med bas i lyssnande och feedforward. Feedforward är en specifik form av facillitativt och aktivt lyssnande med syfte att skapa naturliga och stärkande återkopplingsprocesser hos den andra personen. Detta är främst en praktisk workshop där olika kommunikationsövningar och verktyg presenteras och tränas i gruppen. Under workshopen får deltagarna även ta del av kärnfull info om forskning angående den påtagliga positiva effekten i att lyssna och främja feedforward i arbetslivet. Dagen avslutas med en Q & A stund då deltagarna ges möjlighet att bolla tankar och idéer kring olika sätt att tillämpa de nya verktygen i sitt eget liv, professionellt och privat. Målgrupp: Chefer, ledare, lärare och medarbetare i arbetslivet som vill träna sig i konstruktiv och utvecklingsorieterad kommunikation Pris: 995 kr exkl. moms (i priset ingår workshop, lunch och e.m fika) Workshopen hålls på engelska! Om Avraham Kluger: Professor i psykologi vid School of Business Administration, The Hebrew University som de senaste decennierna bedrivit världsledande och banbrytande forskning kring feedback. http://pluto.huji.ac.il/~mskluger/kluger.html

Registrering

Anmäl dig till evenemanget