Frontwalker AB

Frontwalker i Almedalen 2013

Evenemang

03
JUL
-

Den 3 och 4 juli kommer Frontwalker vara i Almedalen. Onsdagen den 3 juli kan ni lyssna till vårt lunchseminarium om Uppsala Klimatprotokoll – samverkan för att nå klimatmålet. Vi kommer att hålla till vid Gotlands museum, Miljöaktuellt arena kl 12–12.45.

Uppsala klimatprotokoll syftar till att nå det klimatmål som behövs, Koyoto-protokollet räcker inte och något nytt globalt klimatmål finns inte – vi måste agera nu och samverkan är viktigt!

De 27 medlemsorganisationerna med bred representation från samhället, som utgör 30 % av alla anställda och 20 % av klimatpåverkan i Uppsala, visar vägen. Alla satsar på klimatdriven utveckling, med fokus på konkret handling, redovisning och kommunikation.

Det är ett långsiktigt engagemang där medlemmarna gör årliga åtaganden. En unik gemensam energi- och klimatredovisning görs för att följa upp effekterna. Organisationerna driver egna och gemensamma projekt, påverkar och inkluderar andra. Kommunikation är ett verktyg för inspiration inom och mellan organisationer och kommuninvånarna.

Talare under seminariet

■Björn Sigurdson, klimatstrateg Uppsala kommun
■Stefan Hanna, (C) kommunalråd Uppsala kommun
■Emil Hast, Hållbarhetskonsult Frontwalker
■Åke Granberg, VD Frontwalker