Invest Stockholm

Frukostmöte om Israel med Jan Björklund

Evenemang

23
APR
Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60
 
Israel betraktas som en föregångare vad gäller utveckling av ny teknik och att omsätta resultaten i praktisk tillämpning. Många söker förebilder och idéer kring innovationsfrämjande i landet. Svensk Handel bjuder in till ett frukostmöte med Jan Björklund. När: 23 april kl. 08.30, frukost från kl 08.15 Var: Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60. Vice statsminister Jan Björklund, som i den svenska regeringen är ansvarig för dessa frågor, besökte nyligen Israel på inbjudan av den israeliska regeringen. Han har lovat dela med sig av intryck och erfarenheter från resan och kommentera frågor kring utbildning, forskning och innovationsfrämjande och hur vi kan utveckla samarbetet mellan Sverige och Israel på området. Detta är frågor som intresserar företagen. Vi vill bidra till att idéer, möjligheter och kunskap sprids inom näringslivet och inbjuder därför till ett morgonmöte med Jan Björklund måndagen den 23 april 2012 kl. 08.30 i Svensk Handels Hus, Regeringsgatan 60. Kaffe/te och en smörgås kl. 08.15. Välkommen med anmälan senast den 13 april till maud.kronberg@svenskhandel.se