Asterio AB

Frukostseminarie på Norra Latin - Klientvirtualisering i praktiken

Evenemang

10
MAR
City Conference Centre, Norra Latin Huvudentré, Drottninggatan 71b Kontakta receptionen Norra Latin för detaljerad information 08 – 506 16 400
  -
Klientvirtualisering och klientcentralisering genom VDI är ett område vi bevakat under en längre tid. Tekniken har äntligen nått rätt mognadsnivå och vi valde därför att under 2010 göra investeringar för att kunna leverera effektiva lösningar inom detta område. Under hösten 2010 fick vi två nya kollegor på Asterio som fokuserar på klientvirtualisering. Rickard och Christopher har flera års erfarenheter från verkliga implementationer av klientvirtualisering hos Trygg-Hansa med över 4500 användare. Deras primära uppdrag i Asterio är att ta fram en färdig paketering inom VDI och frukten av vårt gemensamma arbete är snart redo att skördas. Asterio kommer att under våren 2011 kunna leverera inte bara en plattform för klientvirtualisering, utan även ett färdigt koncept för hela livscykelhanteringen av de virtuella skrivborden och applikationerna – VDI management. Christopher och Rickard redogör under denna frukostdragning för sina erfarenheter från Trygg-Hansa och ser till helheten med hur man administrerar och automatiserar VDI-miljön. Vi visar även hur väl tekniken ter sig på en iPad samt in/ut-checkning av sin klient till en dator med Baremetal Hypervisor. Vår lansering av detta erbjudande startar med ett frukostseminarie den andra veckan i mars.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget