PriceGain AB

Frukostseminarium: Hur prissätter vi när marknaden vänder?

Evenemang

21
OCT
Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
  -

Hur vi undviker att lågkonjunkturens prissättning blir normgivande i kommande högkonjunktur.

I en lågkonjunktur minskar ofta täckningsgraden med flera procentenheter, vilket för många företag innebär att verksamheten går med förlust.

Det vanligaste är att ledningen möter en vikande efterfrågan med kostnadsbesparingar men det är minst lika vanligt att sänka priserna för att motverka en volymnedgång. När marknaden sedan vänder är det många företag som inte lyckas höja priserna till tidigare nivåer.

Hur säkerställer man att den ökande efterfrågan också bidrar till en ökad lönsamhet och hur får företaget acceptans av sina kunder för sina prishöjningar?

Välkommen till vårt frukostseminarium där vi diskuterar hur framgångsrika företag i olika branscher har lyckats höja sina marginaler när marknaden vänt upp.

Tid: Torsdagen den 21 october 2010, 07.30
Plats: Nordic Sea Hotel, Vasaplan 4, Stockholm
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan görs på www.pricegain.com - pricing seminars.

Anmälan är bindande, om deltagare uteblir från seminariet debiteras en avgift om 500 kr.
Eventuella frågor tas gärna emot på 08-792 06 65

AGENDA
07.30 Frukost serveras
08.00 Hur prissätter vi när marknaden vänder? Anders Bley, Senior Partner
09.00 Frågor och sammanfattning
09.15 Slut

Registrering

Anmäl dig till evenemanget