Studio Atrium Ljungberg

Ge plats för talang och lärande

Evenemang

28
APR
Mobilia i Malmö
  -
Vi tror på tanken om den lärande staden som främjar livslångt lärande i syfte att ge människor individuell handlingsfrihet, social integration, ekonomisk utveckling, kulturellt välstånd och hållbar utveckling. Hur kan vi tillsammans ta hand om utmaningarna och skapa plats för talang och lärande - för alla?