Psoriasisförbundet

God psoriasisvård - vad är det?

Evenemang

18
SEP
World Trade Center Konferens, Kalarabergsviadukten 70, Stockholm
  -
Just nu händer det mycket inom psoriasisområdet. Psoriasisförbundet arbetar fram ett nytt vårdpolitiskt program, specialistföreningen ser över behandlingsriktlinjer och Socialstyrelsen har uppdraget att göra en förstudie om behov och insatser som behövs för att förbättra vården för psoriasissjuka. Psoriasisförbundet arrangerar med anledning av detta 18 september en gemensam workshop för nyckelpersoner inom psoriasis- och psoriasisartritvården. Mötet är internt och tar avstamp i de förbättringsområden som pekats ut av WHO med fokus på god och rättvis psoriasisvård av hög kvalité men som forskare eller berörd myndighetsperson är du välkommen att kontakta förbundet om du inte redan blivit underrättad. I