Föreningen afghanistansolidaritet

Granska kriget - vitbok om Afghanistan

Evenemang

07
OCT
ABF i Stockholm Sveavägen 41
  -

Om kravet på en oberoende granskningskommission för Sveriges deltagande i det 13-åriga kriget i Afghanistan.

Vad har svenska soldater gjort i Afghanistan?
Hur gick det till då Sverige kom med i kriget?
Vad har kriget kostat?
Vilka var krigsmålen och vad har uppnåtts?

Paneldeltagare: Maj Britt Theorin, Anna-Karin Johansson (gen. sekr i SAK), Valter Mutt (mp), Hans Linde (v)