Grön Ungdom

Grön Ungdom väljer nytt kvinnligt språkrör

Evenemang

21
APR
Vadstena
-   -

Den 21-23 april samlas närmare 200 gröna ungdomar från hela landet för att delta på Grön Ungdom riksårsmöte i Vadstena. På årsmötet sker mycket spännande, bland annat kommer Grön Ungdom att ta beslut om hur de vill förändra Miljöpartiets valmanifest och ett nytt kvinnligt språkrör kommer att väljas.

Valberedningen föreslår att Ellinor Scheffer, 25 år från Kalmar, ska efterträda Elina Åberg på posten som kvinnligt språkrör. Scheffer sitter just nu i Grön Ungdoms förbundsstyrelse och är mest engagerad i globala rättvisefrågor.

Valberedningen föreslår också omval av både Grön Ungdoms manliga språkrör Alexander Chamberland, 19 år från Stockholm, och av Grön Ungdoms förbundssekreterare, Anneli Rannamaa, 23 år från Stockholm.

- Grön Ungdom är Sveriges mest inflytelserika ungdomsförbund. Våra möjligheter att påverka vårt moderparti har länge varit stora. Därför blir vår behandling av Miljöpartiets valmanifest extra spännande, säger Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom.

- Valrörelsen blir himla spännande. Om jag får förnyat förtroende av Grön Ungdoms medlemmar vill jag arbeta för att global rättvisa, djurrätt, feminism, ungdomsmakt och integration blir nyckelfrågor i valrörelsen. Jag är övertygad om att valet kommer att bli en seger för oss. Vår politik är framtiden, säger Chamberland.

Riksårsmötet kommer att hållas på Petrus Magni skolan i Vadstena den 21-23 april. Schema för helgen bifogas nedan.

För mer information:

Alexander Chamberland, språkrör Grön Ungdom, 0704-36 86 91

Fredag 16-22.30

16.00-17.00 Inledande formalia (1-7§)
17.00-17.15 Tal av Grön Ungdoms språkrör Alexander Chamberland(25a§)
17.15-18.30 Gumpaträffar och Förslagsfas
18.30-19.30 Middag
19.20-22.00 Utskottsarbete

Lördag 8.30-22.00
8.30-9.30 Verksamhetsredovisning, ek. redovisning, revisorsberättelse, ansvarsfrihet (8-11§)
9.30-11.00 Presentation av kandidater
11.00-11.30 Gumpaträffar
11.30-12.30 Frågestationer
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.30 Behandling av motioner och propositioner (15-16§)
14.30-14.45 Tal av Miljöpartiet de Grönas språkrör Peter Eriksson (25d§)
14.45-15.15 Valpass 1 (17a-c§, 18§, 19a-c§, 20§, 21§)
15.15-16.30 Seminariepass 1
16.30-18.00 Fastställande av... (12-14§)
18.00-18.15 Valpass 2 (17d§, 19d§, 22d§, 23§)
18.15-19.15 Middag
19.15-22.00 Behandling av motioner och propositioner (15-16§)

Söndag 8.30-16.00

8.30-10.00 Behandling motioner och propositioner (15-16§)
10.00-10.15 Tal av förbundssekreterare (25c§)
10.15-11.30 Seminariepass 2
11.30-12.30 Behandling av valmanifest (26§)
12.30-13.30 Lunch
13.30-15.00 Behandling av valmanifest(26§)
15.00-15.30 Gumpaträffar och utvärdering
15.30-16.00 Tal av Grön Ungdoms nyvalda kvinnliga språkrör, avtackningar, övriga frågor, mötets avslutande (25b§, 24§, 27-28§)