Edge HR

Grundläggande praktisk arbetsrätt

Evenemang

21
MAR
Talentum HR:s lokaler, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm
-   -

Chefer och arbetsledare med personalansvar måste ha god kunskap i arbetsrätt. De måste kunna hantera regelverket på rätt sätt för att undvika kostsamma processer och felbeslut och få en insikt i hur man hantera detta för organisationens bästa.  Grundläggande praktisk arbetsrätt är en utbildning där du lär dig vad arbetsrätt innebär i praktiken, hur du går tillväga vid anställning, uppsägning och omplacering, ledighet mm.

Du får en gedigen genomgång varvat med praktiska exempel på vardagliga situationer som du kan tänkas ställas inför. Till vissa avsnitt kommer relevanta AD-domar att redovisas.


Utbildningens innehåll

Program Grundläggande praktisk arbetsrätt
Dag 1

 • Arbetsrättens grunder – lag och avtal
 • Anställningsavtalet
 • Anställningens ingående och upphörande
 • Kollektivavtalet
 • Medbestämmande i arbetslivet
 • Löner och förmåner
 • Praktikfall

Dag 2

 • Arbetstid
 • Ledighetslagar
 • Arbetsmiljö
 • Sjukdom och rehabilitering
 • Diskriminering/jämställdhet
 • Praktikfall

Mål: Att ge deltagarna tillräckligt med kunskap och förståelse i arbetsrättens grunder för det dagliga arbetet med personalfrågor.  

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till första linjens chefer i små och medelstora företag, chefer i mindre offentliga förvaltningar, personalansvariga eller för dig som arbetar med arbetsrätt i andra funktioner inom företaget.
Max 18 deltagare .

Kursdokumentation
: Föreläsarens bilder, boken Anställningsavtalet samt webbtjänsten Chefsstöd ingår i 3 veckor. Tjänsten innehåller aktuell, praktisk och lättillgänglig kunskap om en mängd HR-processer, från anställning till uppsägning.

Utbildningstillfällen:
Varje utbildningstillfälle består av två eftermiddagar med en veckas mellanrum. Fördelen med upplägget om halvdagar är att du inte missar en hel arbetsdag. Välj det utbildningstillfälle som passar dig bäst.

Datum och tid hösten2012

      
19 september + 26 september
14 november + 21 novemberI priset ingår kursdokumentation samt eftermiddagsfika.

Tid: Varje utbildningstillfälle är mellan kl 13.00-16.30.

Lokal: Talentum HR:s lokaler Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm

Välkommen med din anmälan!

Registrering

Anmäl dig till evenemanget