Statsrådsberedningen

Grundlagsutredningen bjuder in till konferens om valdeltagande

Evenemang

19
APR
Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg
 
Grundlagsutredningen bjuder in till konferensen "Hur höjer vi valdeltagandet?". I Grundlagsutredningens uppdrag ingår som en viktig uppgift att lämna förslag som kan höja valdeltagandet. Under konferensen behandlas frågor om valdeltagandet i Sverige och Europa. Diskussionen kommer att röra tänkbara förändringar, exempelvis i valsystemet, som skulle kunna höja valdeltagandet. En annan fråga som ställs är om möjligheten till ansvarsutkrävande har betydelse för valdeltagandet. Medverkar gör Andrew Ellis och Maria Gratschew från International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA), Henrik Oscarsson och Sören Holmberg från Göteborgs universitet, Åsa Bengtsson och Guy-Erik Isaksson från Åbo Akademi och Dag Arne Christensen från Bergens universitet. Moderator för konferensen är Britt-Marie Mattsson. Läs programmet. Deltagandet är kostnadsfritt. Konferensen vänder sig till förtroendevalda, politiska partier och föreningsliv, myndigheter, media, studenter och lärare samt intresserade medborgare. Du anmäler dig per e-post till grundlag@justice.ministry.se eller per telefon. Sista anmälningsdag är fredagen den 7 april 2006. Tid och plats: Tid: Onsdagen den 19 april kl. 13.00-16.30 Plats: Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg Kontakt: Anna Kessling utredningssekreterare 08-405 33 96 070-206 55 70 Sofia Risvall biträdande sekreterare 08-405 31 20 070- 298 06 44