Vi Konsumenter

Hållbar konsumtion - Hur når vi dit?

Evenemang

12
NOV
Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, KSLA, Drottninggatan 95 B, Stockholm
  -

Den ideella föreningen Vi Konsumenter firar 10 års-jubileum med ett seminarium med diskussion som fokuserar på livsmedel och hållbarhet. Vi korar också årets Hållbarhets-Kock 2014.
Se vår hemsida: vikonsumenter.org
Anmälan till: info@vikonsumenter.org
Alla medlemmar, samarbetspartners och särskilt inbjudna är varmt välkomna!
Frågor besvaras av ordförande Gunnela Ståhle, telefon 070 56 136 21.