Statens folkhälsoinstitut

Hälsofrämjande hälso- och sjukvård

Evenemang

13
SEP
Norra latin, Stockholm
-   -

En konferens om alternativa metoder för hälsofrämjande i hälso- och sjukvård. Bakgrunden är att forskning och erfarenhet visar att metoder utan mediciner i vissa fall kan vara alternativ eller komplement till läkemedel. Det investeras idag mångmiljardbelopp i nya läkemedel, men väsentligt mindre i andra hälsofrämjande metoder, även när dessa bevisligen är effektiva.