Hörselskadades Riksförbund

Halland får hård kritik: Hörselskadade barn sviks

Evenemang

06
APR
Föreningarnas hus, Nässjögatan 10, Halmstad.
 

– Många hörselskadade barn i Halland har det svårt. Landstinget och
kommunerna ger dem inte det stöd de behöver.

Det säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades
Riksförbund (HRF), som i dag, torsdag, besöker Halmstad.
Det råder stort missnöje bland föräldrar till hörselskadade barn i Halland. Deras
barn mår dåligt för att de inte får det stöd de behöver. Flera familjer känner sig
svikna av landsting och kommuner.

– Det föräldrarna berättar är djupt upprörande, säger Jan-Peter Strömgren, som i
dag kommer till Halmstad i samband med HRFs riksomfattande barnkampanj.

– Landsting och kommuner sätter uppenbarligen sin egen ekonomi före barnens
behov. Hur kan de riskera barns framtid och hälsa för att spara småpengar?

I dag, torsdag, kommer HRFs förbundsordförande till Halmstad för ett möte med
kommunpolitiker. Han kommer då att ta upp hörselskadade barns utsatta
situation i skolan och krav på bättre stöd till eleverna.

– Många av landets hörselskadade elever lämnar i dag grundskolan utan att ha
godkänt i kärnämnena, säger Jan-Peter Strömgren.

– I Halland har vi sett exempel på varför det ser ut så. Här har bristfälligt stöd i
vissa fall lett till utslagning av elever. Det är helt oacceptabelt.
Landstinget i Halland har inte ens svarat på HRFs inbjudan till dagens möte.

Men även landstinget får skarp kritik: Halland erbjuder till exempel inte hörseltekniska
hjälpmedel till barn.

Läs mer på www.hrf.se

HRFs barnkampanj besöker samtliga län under 2005–2006 för att diskutera hörselskadade barns
situation med kommuner och landsting. Samtidigt anordnas informationsmöten för föräldrar
och andra intresserade. I Halland har HRF öppet möte torsdagen den 6 april kl 19 på
Föreningarnas hus, Nässjögatan 10, Halmstad. Läs mer på www.hrf.se/turne

För mer information:
Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se

Hörselskadades Riksförbund
Box 6605, 113 84 Stockholm
tel: 08-457 55 00, texttel: 457 55 01
fax: 08-457 55 03
e-post: hrf@hrf.se
hemsida: www.hrf.se