Socialdepartementet

Handikappolitisk strategi

Evenemang

25
SEP
Pressrummet, Rosenbad, Stockholm
 
Torsdagen den 25 september presenteras regeringens handikappolitiska strategi av äldre- och folkhälsominister Maria Larsson, infrastrukturminister Åsa Torstensson och Sveriges Kommuner och Landstings ordförande Anders Knape. Regeringen beslutade 4 oktober 2007 att tillsätta en statssekreterargrupp med uppgift att utarbeta en strategi för hur målen rörande tillgänglighet i handlingsplanen för handikappolitik ska nås fram till 2010. I gruppen har ingått företrädare för Socialdepartementet, Näringsdepartementet, Miljödepartementet och Finansdepartementet. Samverkan har skett med Sveriges Kommuner och Landsting. Gruppen har letts av statssekreterare Ragnwi Marcelind på Socialdepartementet. Tid och plats: Tid: Torsdagen den 25 september kl. 11.30 Plats: Pressrummet, Rosenbad, Stockholm Vänligen tag med presslegitimation. Välkomna! Kontakt: Niclas Thorselius Pressekreterare hos Maria Larsson 070-509 50 65 Kenneth Hultgren Pressekreterare hos Åsa Torstensson 070-593 08 77 Iréne Tinglöv Pressekreterare hos Sveriges Kommuner och Landsting 070-692 44 37