Botkyrka kommun

Har du god smak?

Evenemang

30
MAR
Mångkulturellt centrum, Botkyrka
 
Kom och testa din smak i "God smak" - en utställning på Mångkulturellt centrum. Pressvisning torsdag 30 mars 2006, kl. 11.00 Alla blir vi kategoriserade efter smak. Hur vi uttrycker oss via våra kläder, våra hem, våra bilar m.m. är ofta helt avgörande för hur vi uppfattas som personer. I ungdomsgänget, såväl som i företagstoppen avgör den lokala smaknormen vem som får vara med och vem som stängs ute. Dessutom finns en mer samhällsövergripande smaknorm som diskret och effektivt begränsar samhällsinflytandet från den ”sämre smakens” bärare. Har du ”dålig smak” är du obildad, okunnig eller rent av vulgär. Kvinnor förknippas med vissa föremål, män med andra. Att överträda dessa gränser kan få oanade konsekvenser för individen. I ”God smak” vill vi diskutera begreppet ”smak” och uppmuntra besökaren att se människan bakom smaken/stilen. Utställningen visar hur vi bygger upp identitet och kön, och en grupp transpersoner är en central del. En av dem– Andy Candy –kommer att hålla i gruppvisningar av utställningen. Andy är frilansjournalist, genusvetare och föreläsare. Forskar just nu om unga transpersoners livssituation och är sakkunnig i transfrågor. Till specialområdet hör identitetspolitik, transfeminism och genus- och maktfrågor. * Nadja Karlsson, transvestit, fotograf, journalist och föreläsare kommer att hålla öppna visningar på söndagar. Nadja jobbar på museum med mat och dryck som specialitet. Nu tar hon sig an ämnet ”god smak” ur sitt mixade perspektiv. Transpersoner tvingas genom sin blotta existens möta folks fördomar. Tillsammans med dem blir det extra spännande att diskutera frågorna som utställningen handlar om. Utställningen spänner över frågor om mobbning, grupptryck och utseende till könsroller, klass och etnicitet. ”God smak” är producerad i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Malmö museer. ”God smak” visas på Mångkulturellt centrum mellan 2/4 och 3/9 2006. I samband med utställningen ordnas programverksamhet och öppna visningar. Se nedan. Lördagen den 22 april är det filmfestivalen Vårrullen, Stockholms största filmfestival för unga. Temat för festivalen är god/dålig smak. För mer information om utställningen kontakta Utställningsansvarig Helena Herlitz, helena.herlitz@mkc.botkyrka.se Programansvarig Marita Castro, marita.castro@mkc.botkyrka.se För pressbilder kontakta Katrin Holmberg, katrin.holmberg@mkc.botkyrka.se Pressbilder kommer också att finnas på www.mkc.botkyrka.se Telefon till Mångkulturellt centrum 08-531 850 21 Läs mer om utställningen och om Mångkulturellt centrum på www.mkc.botkyrka.se Pressvisning torsdag 30 mars 2006, kl. 11.00 Vid pressvisningen deltar Nadja Karlsson, transvestit, fotograf, journalist och föreläsare. Andy Candy, frilansjournalist, genusvetare och föreläsare. Båda kommer att göra visningar av utställningen. Leif Magnusson, chef för Mångkulturellt centrum. Representanter för Vårrullen. Samt övriga som har arbetat med utställningen. Program för god smak i april Söndag 2 april kl.12-16. Vernissage. Andy Candy håller queerskola för nybörjare kl. 13. Nadja Karlsson visar utställningen kl. 14. Torsdag 6 april kl. 18.00 Andy Candy håller queerskola för nybörjare och visar utställningen. Söndag 9 april. Nadja Karlsson visar utställningen kl. 12.30 och 14.00 Söndag 23 april. Nadja Karlsson visar utställningen kl. 12.30 och 14.00