Edge HR

Har ni det som krävs i talangjakten? Employer brandning från strategi till praktik

Evenemang

27
MAY
Summit Grev Turegatan 30, Stockholm
  -
Hur identifierar vi vårt employer brand? Hur skapar vi en stark företagskultur? Förmedlar vi rätt bild av vilka vi är som arbetsgivare? Hur bygger vi varumärket tillsammans, inte bara samtidigt? Det finns en matchningsproblematik på svensk arbetsmarknad som innebär att det trots hög arbetslöshet råder brist på kvalificerade sökande till de lediga jobben. Resultatet blir ett talangkrig där det krävs kreativa insatser från flera håll för att lyckas attrahera och behålla de bästa medarbetarna. Genom att samarbeta över funktionsgränserna kan ni bli vinnare i talangjakten! Den 27 maj samlas vi för att sprida kunskap och inspiration på just detta tema. Föreläsningar av experter varvas med intressanta företagsexempel. Välkommen! Ur programmet Vikten av att lyfta employer branding till en strategisk nivå Daniel Wägerth, konsult Universum Daniel Wägerth på Universum berättar mer om varför alla företag bör jobba aktivt för att stärka sitt employer brand och också särskilja det från sitt consumer brand. Han pekar på vikten av att involvera företagets ledning. Dessutom berör han de fördelar som uppstår genom ett samarbete mellan HR och marknads- och kommunikationsavdelningen för att maximera effekten av aktiviteter och insatser inom området. Att bygga varumärket inifrån Lena Nordin, HR Director SATS Med stor beslutsamhet har SATS förändrats från att ha varit ett fungerande, genomsnittligt företag till att bli en av Sveriges bäst fungerande organisationer. Lena kommer att berätta om hur SATS arbetat med internkommunikation och värderingar för att få alla medarbetare att förstå och känna sig delaktiga i företagets vision och affärsidé. Ett arbete som resulterat i såväl affärsmässiga framgångar och utmärkelser. Rekrytering via Facebook Kaj Holmgren, Rekryteringschef Parks and Resorts En av de mest omtalade rekryteringskampanjerna på Facebook genomfördes av Gröna Lund 2010! Kaj Holmgren, berättar om deras tankar, erfarenheter och lärdomar. Hur ditt företag attraherar stjärnorna med employer branding Lotta Boman, Varumärkesstrateg på Hilanders Hur ser det ut på arbetsmarknaden? Vilka effekter får de stora pensionsavgångarna? Vad är employer branding och hur kan man få det att fungera bäst? Praktiska exempel på hur andra har gjort och tips på vad man själv kan göra. Jobba mer effektivt med er employer branding Linus Holmgren, VD och senior rådgivare på employer branding-byrån Talent Talk Vad gör ni på måndag morgon för att stärka ert employer brand? Linus kommer att berätta hur du och ditt företag kan strukturera arbetet med employer branding, både strategiskt och praktiskt. Han tar upp viktiga punkter, som hur ni skapar en samsyn mellan VD/ledning, HR, marknad/info och linjechefer. Hur en gemensam arbetsprocess kan se ut och vilka begrepp, verktyg och processer ni kan använda för att skapa ett attraktivt employer brand, både för befintliga och framtida medarbetare. Moderator: Anna Dyhre Tidigare chef för Universum Sverige och numera rådgivare och föreläsare. Anna Dyhre har arbetat med employer branding sedan 1996.

Registrering

Anmäl dig till evenemanget