Philips

Har svensk sjukvård råd att avstå från innovationer? (Almedalen)

Evenemang

02
JUL
Wisby Strand Congress & Event, Strandvägen 4
  -
Svensk sjukvård står inför många utmaningar. Det handlar om ökade krav från både medarbetare och medborgare, en åldrande befolkning och allt större tryck i fråga om effektivitet. Samtidigt har tekniska innovationer de senaste åren kunnat innebära stora effektiviseringar i andra delar av samhället. Seminariet bjuder på en paneldiskussion mellan ledande beslutsfattare inom svensk sjukvård kring följande ämnen: Betydelsen av fler medicintekniska samarbeten mellan företag, forskning och sjukvård för att driva fram nya innovationer i syfte att stärka vårdprocesserna. Hur kan ny teknik underlätta och effektivisera arbetet för vårdens personal? Hur kan vi med teknikens hjälp bota fler, samtidigt som vi bidrar till att reducera antalet felbehandlingar och minska det mänskliga lidandet? DELTAGARE: Lena Hallengren (S)- vice ordförande Socialutskottet Saila Quicklund (M)- moderat gruppledare Socialutskottet och ordförande för M-kvinnor Kristina Mårtensson- utredningschef Kommunal Pia Arndorff- vice ordförande Vårdförbundet Karen Sorensen- VD, Philips Nordics Sören Johansson- Vice President Elekta med ansvar för affärsutveckling Margareta Norell Bergendahl- Vice rektor KTH med ansvar för strategisk samverkan Moderator Anna Lefevre Skjöldebrand- VD, Swedish Medtech För mer information kontakta: Erik Persson epe@geelmuyden-kiese.se