Ullman PR AB

Harald Ullman håller kurs i strategisk PR på Folkuniversitetet

Evenemang

04
MAY
Folkuniversitetet i Stockholm Kungstensgatan 45
-   -
I kursen kommer man att få lära sig alltifrån hur man lägger upp en PR-plan, hur PR fungerar som en del i mediemixen, hur man kan använda Internet och sociala medier i PR-arbetet till att delta i en krigsspelsmodell under en föreläsning i krishantering. Under kursens gång kommer bland annat följande moment att beröras: Så tänker redaktionen/Journalisterna. Vad är en nyhet? Hur jobbar man på redaktionen? Hur tänker journalisten när man tipsar ? Vilka väljer journalisten att ringa när man vill skaffa sig kunskap ? Skillnader mellan olika redaktioner ? Olika typer av medier. De olika redskapen i PR-arbetet Hur påverka redaktionen ? Tekniker för att påverka redaktionen/journalisterna PR är mycket mer än medier Hur når vi målgruppen utan både journalister o traditionell reklam För o nackdelar med PR Kursen kommer att få besök av olika gästföreläsare bland annat av Jonas Morian, prisbelönad bloggare och informationschef, som kommer att föreläsa om den nya PR-fronten – digitala medier. Kursen börjar den 4 maj och består av fyra sammankomster under fyra veckor. För mer information: http://www.folkuniversitetet.se/templates/Arr.aspx?id=145831&LeftMenuPageId=126567

Registrering

Anmäl dig till evenemanget