medalgon brainsmart

Hattie omsatt i praktiken-konkreta råd

Evenemang

19
APR
Göteborg: Plats meddelas senare
  -
Alla vill ha goda resultat, kvalitet, i skolan men det verkar svårt att nå samstämmighet kring hur det ska gå till. Det unika med John Hatties forskning är att den utgår från data som är så omfattande att man måste förhålla sig till den. Hattie vänder upp och ner på debatten. Han visar att små klasser, läxor, lärarutbildning och andra faktorer som hållits heliga inte har någon större inverkan på..

Registrering

Anmäl dig till evenemanget