Länsstyrelsen i Östergötlands län

HedersrSessionssalen, Länsstyrelsen Östergötlandelaterat våld måste förebyggas

Evenemang

02
SEP
 

Program 2 september

15.30 Fika
16.00 Inledning, Landshövding Björn Eriksson
16.15 Hur utbrett är hedersrelaterat våld och hur kan vi se vilka som är utsatta?
Astrid Schlytter, docent i rättssociologi och lektor vid Stockholms universitet
17.00 Vad behöver myndigheter tänka på när en flicka eller pojke måste bryta med sin
familj? Azam Qarai, socionom, Linnamottagningen i Stockholm.
17.30 Vad kan vi göra i Östergötland och hur kan vi bli bättre? Juno Blom,
utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland
18.00 Avslutning, Landshövding Björn Eriksson

Plats: Sessionssalen, Länsstyrelsen Östergötland

Pressen inbjuds att närvara under seminariet och ges möjligheter till intervjuer med de medverkande efter att seminariet slutat.

För mer information kontakta gärna:
Landshövding Björn Eriksson, tfn 013-19 63 00
Juno Blom, utvecklingssamordnare, Länsstyrelsen Östergötland, tfn 0706-648402