Svenska Kammarkören

Helsvenkt “Svenska körhits 1950–2000”

Evenemang

13
MAR
Vasakyrkan, Göteborg
  -
I resten av världen pratar man begeistrat om det svenska körmiraklet, och menar därmed den fantastiska utvecklingen av svenska körer som skedde efter kriget, med framförallt Eric Ericson som symbolisk fa-dersgestalt. Vi får följa med på en resa genom musiken som skapades tillsammans med det svenska körmiraklet på 1900-talet. Komposi-törerna har inspirerats av den ständigt utvecklade virtuositeten hos svenska körer och deras unika, vackra klang. Repertoaren sträcker sig från avantgarde till det nyromantiska och folkliga, och på oboe hörs Geoffrey Cox.