Vetenskapsrådet

Historien, nuet och framtiden möts på Forskartorget

Evenemang

25
SEP
Forskartorget, B05:72
Forskartorget bjuder för sjätte året i rad på ett brett populärvetenskapligt program. Du kan få ett smakprov på Lennart Nilsson nya film "Journey under your skin", Fråga Lund eller lyssna på någon av de andra över 70 föreläsningarna - allt är gratis för alla besökare! - Bokmässan är en av Sveriges största kulturella mötesplatser, det är en bra arena för forskarsamhället att möta en intresserad publik på, säger Pär Omling Vetenskapsrådets generaldirektör. 2007 var över 64 000 personer anställda vid ett universitet eller en högskola. I en internationell jämförelse bedriver Sverige en omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet och det är en växande bransch. Produktionen av vetenskapliga publikationer ökar och intresset för att läsa facklitteratur likaså. Regeringen utlovar nya miljarder till forskning. Men vad är det då de gör, landets forskare? Den som vill veta kan för sjätte året i rad besöka Forskartorget under Bok & Bibliotek i Göteborg, 25-28 september. I över 70 programpunkter delar forskare och författare med sig av sin kunskap och forskning. Det handlar om vår hälsa, vårt samhälle och vår miljö. Nyheter på Forskartorget Nytt för i år är en skolspecial under fredagen, programmet riktar sig särskilt till lärare och elever. Samma dag presenteras en Kina-special med tre intressanta föreläsningar, Kina då, nu och i framtiden. Ett annat tema på Forskartorget är Polaråret. Polaråret och Arktis kommer också att presenteras under fyra seminarier på Världskulturmuseet på lördagen. Många aktuella ämnen tas upp De 70 föreläsningarna spänner över alla forskningsfält och discipliner. Exempel på högaktuella ämnen som tas upp är: "Betygen stöttar inte lärandet". Anders Jönsson fil dr lärarhögskolan i Malmö pratar om vilken feedback elever behöver för att utvecklas. Rickard Jonsson, centrum för forskning om internationell migration och etniska relationer, Stockholms universitet berättar under rubriken "Blatte betyder kompis - så skapar språk gemenskap men också utanförskap i skolan Karl-Gustaf Andrén, professor emeritus i praktisk teologi, Lunds universitet talar om "Att forma vår framtid", hur ny forskning om stamceller och nanoteknik påverkar vårt samhälle och hur den nya tekniken ska användas. Wilhelm Agrell, professor deltar i presentationen av Vetenskapsrådets nya bok "Terrorism - när hotbilderna blir ett hot" Om "Jämställdhetens pris" berättar Björn Halleröd, professor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Mohammed Fazlhashemi, docent i idéhistoria vid Umeå universitet pratar om mångfalden och kontrastrikedomen bland muslimer i programpunkten "Vems islam?" "Det goda åldrandet" berättar Susanne Iwarsson, professor i gerontologi och äldrevård vid Lunds universitet om. Två prisceremonier: Lennart Nilsson Award Årets pristagare offentliggörs och prisas kl 11.05 torsdag 25 september. Lennart Nilsson deltar och arbetet med den nya filmen "Journey under your skin" presenteras också. Filmen, och tekniken den är gjord med, går inte bara in under skinnet, den revolutionerar vår förmåga att se in i cellerna och vad som händer där. Pro Lingua-priset Priset ska främja spridningen av excellent svensk humanistisk forskning i utlandet, genom att ett ge ett antal forskare upp till en kvarts miljon kronor för att översätta ett verk. I år går priset till två verk. Böckerna har skrivits på svenska och hör till de allra bästa inom svensk humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning de senaste tio åren Vilka pristagarna är avslöjas vid en prisceremoni klockan 15.05 den 25 september på Forskartorget. Välkomna till Forskartorget, B05:72. Alla program på är gratis. Om arrangörerna: Vetenskapsrådet, UR och Nationalencyklopedin är i samarbete med högskolor, stiftelser, museer, myndigheter, organisationer, bokförlag och Bok & Bibliotek värdar för det populärvetenskapliga programmet på Bokmässan. Ytterligare information om årets Forskartorg: Projektledare Mona Holmfors, tel 0765 267 169 Ytterligare information om Lennart Nilsson Award: Staffan Larsson, Sekreterare i Stiftelsen Lennart Nilsson Award, Mobil: 070-319 3353, e-post: staffan.larsson@biosci.ki.se Pristagaren kommer också att presenteras på hemsidan: http://www.lennartnilssonaward.se Ytterligare information om Pro Lingua-priset Riksbankens Jubileumsfond, Maria Wikse, 08-506 264 10 eller Jenny Björkman 08-506 264 33, eller STINT, Mattias Löwhagen, tel 09 671 19 92 Pristagaren kommer också att presenteras på hemsidan: www.rj.se Ytterligare information om polarprogrammet på Världskulturmuseet: http://www.varldskulturmuseet.se/smvk/jsp/polopoly.jsp?d=126