Hjo kommun

Hjo stad i konsten

Evenemang

21
MAY
Kulturkvarteret Pedagogien
-

Hjomotiv

En samlingsutställning med verk av olika konstnärer, från olika tider och i olika tekniker.
Kända och okända vyer. Gamla och nya motiv. En unik chans att se Hjo med andras ögon.