Bioservo Technologies AB

Hjultorget Hjälpmedelsmässa

Evenemang

20
MAY
Kistamässan
-
Vi ställer ut på Hjultorget! ”Hjultorget är i första hand en mässa för de som själva använder hjälpmedel men har med åren blivit en allt viktigare mötesplats för erfarenhetsutbyte mellan: hjälpmedelsbrukare, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, dietister, förskrivare, tillverkare och försäljare av hjälpmedel, bil- och bostadsanpassningsföretag samt personal som hanterar hjälpmedel.”