Stiftelsen IFS

HMK Carl XVI Gustafs pris till Årets Nybyggare och Årets Pionjär

Evenemang

01
NOV
Kungl. Slottet i Bernadottebiblioteket
  -
Vad är Årets Nybyggare? En Nybyggare är en person med utländsk bakgrund som valt att starta eget företag. Han eller hon ska med begränsade resurser och genom hårt och målmedvetet arbete ha nått framgång i sitt företagande. Priset som årligen delas ut av Hans Majestät Kung Carl XVI Gustaf instiftades 1999 för att premiera vår tids Nybyggare. Med priset vill IFS inte bara hedra en duktig svensk företagare med utländsk bakgrund utan även hedra alla dessa nya svenskar som valt det egna företagandet som en väg till försörjning. IFS vill även genom priset belysa de speciella svårigheter dessa företagare har att möta och överkomma. Trots att Sveriges Nybyggare är viktiga för vårt land möter de ofta misstänksamhet och motstånd i sitt företagande. Detta gäller från såväl finansiärer som från myndigheter. Idag väljer cirka 9 000 Nybyggare årligen, trots svårigheter och bristande kontakter, att starta eget. Sverige har cirka 90 000 Nybyggare som bidrar till vår välfärd. IFS tycker inte att det räcker, vi behöver fler människor som vågar satsa och engagera sig i entreprenörskap. Vi vill skapa förutsättningar för dessa Nybyggare att växa och bli morgondagens svenska storföretag. Ett steg i den riktningen är priset Årets Nybyggare där Hans Majestät Kung Carl den XVI Gustaf är beskyddare. Priset delas ut varje år och ska ses som ett sätt att skapa förebilder och visa på goda exempel bland personer med utländsk bakgrund. Priset ska inspirera och visa att det i Sverige går att vara en framgångsrik företagare med utländsk bakgrund. Vi vill ha ett samhälle där duktiga och drivna individer inte känner utanförskap och premieras för sina insatser.