Hörselskadades Riksförbund

Hörselskadade barn i Gävleborg får minst stöd i hela landet

Evenemang

06
MAR
Folkets hus, Södra Centralgatan 10, Gävle
 
Det finns inte en enda utbildad hörsellärare i Gävleborgs tio kommuner. – Det här är landets sämsta län för hörselskadade elever, säger Jan-Peter Strömgren, förbundsordförande i Hörselskadades Riksförbund (HRF), som i dag, måndag, kommer till Gävle i samband med HRFs barnkampanj. Det finns över 300 hörselskadade barn i skolåldern i Gävleborg. Det skulle därför behövas ett 20-tal hörsellärare i länet, för att ge dessa elever det stöd de behöver i skolan. Men i Gävleborgs kommuner finns inga utbildade hörsellärare alls. Situationen förvärras ytterligare av landstingets resursbrist. Inom hörselvården finns det i dag bara en enda hörselpedagog – på 75 procent. – I Gävleborg sätts de hörselskadade barnens framtid på spel. Jag undrar om politikerna inser hur allvarligt detta är, säger Jan-Peter Strömgren. Bristande stöd till hörselskadade barn får långtgående konsekvenser för studier, arbete, familj och fritid. Många hörselskadade går i dag ut grundskolan utan att ha godkänt i kärnämnena. Bara 10-15 procent går vidare till högskolan, konstaterar HRF i sin senaste årsrapport, ”Sanning och konsekvens”. I morgon, tisdag, ska HRFs förbundsordförande träffa kommun- och landstingspolitiker från Gävleborg för att diskutera hur hörselskadade barns situation kan förbättras. Han hoppas att mötet ska leda till snabba, konkreta åtgärder: – Det finns ingen tid att förlora. Politikerna måste ta sitt ansvar här och nu. Läs mer på www.hrf.se HRFs barnkampanj besöker samtliga län under 2005–2006 för att diskutera hörselskadade barns situation med kommuner och landsting. Samtidigt anordnas informationsmöten för föräldrar och andra intresserade. I Gävleborg har HRF öppet möte måndagen den 6 mars kl 19 i Folkets hus, Södra Centralgatan 10, Gävle. Läs mer på www.hrf.se/turne För mer information: Ingvild Falkenhaug, informationschef, tel 070-536 22 43, ingvild.falkenhaug@hrf.se Hörselskadades Riksförbund Box 6605, 113 84 Stockholm tel: 08-457 55 00, texttel: 457 55 01 fax: 08-457 55 03 e-post: hrf@hrf.se hemsida: www.hrf.se