Almega

Höstens konjunkturprognos från Almega

Evenemang

10
NOV
Almega, Tjänsteföretagens hus, Sturegatan 11, Stockholm
  -
På onsdag presenterar Almegas chefekonom Lena Hagman höstens konjunkturprognos för de kommande två åren. Fokus i prognosen är den svenska ekonomins återhämtning efter den internationella lågkonjunkturen, hur tjänstesektorn inverkar på återhämtningen och den allt sämre svenska konkurrenskraften. Almegas konjunkturutsikter sammanfattar konjunkturläget och utsikterna för de närmaste två åren i svensk ekonomi. Rapporten innehåller en prognos för Sveriges produktion (BNP) och arbetsmarknad, med särskild fokus på tjänstesektorns inverkan på ekonomin. Rapporten ges ut två gånger per år, vår och höst, med start i oktober 2008. Almega är Sveriges största arbetsgivar- och branschorganisation för tjänsteföretag, vi är en förbundsgrupp som har cirka 10 000 medlemsföretag med sammanlagt 500 000 anställda. Medlemsföretagen representerar ett 60-tal branscher inom den svenska tjänstenäringen. Almega är den största förbundsgruppen inom Svenskt Näringsliv. För ytterligare information: För mer information: Lena Hagman chefekonom Almega mobil. 076-108 82 51 lena.hagman@almega.se David Wästberg presschef Almega mobil. 070-345 68 59 david.wastberg@almega.se