Statens maritima museer

Hoten mot vraken i Östersjön och arbetet med att bevara dem

Evenemang

22
NOV
Vasamuseet.
  -
Östersjön gömmer tiotusentals välbevarade vrak från forntiden och fram till våra dagar. Docent Björn Varenius vid Statens maritima museer, ordförande i Arbetsgruppen för kulturarvet under vatten i Östersjön, berättar om hur arbetet bedrivs både i Sverige och internationellt för att skydda och bevara denna kulturhistoriska skatt under ytan. Entrépriset är 60 kr, studerande går in för 40 kr. Mycket välkommen!