Euro PFC

HRK-dagen 2012

Evenemang

10
MAY
Victory Hotel, Gamla Stan, Stockholm
 
Den 10 maj är du inbjuden till HRK-dagen. Huvudämnet är kvalitetssäkring och vilka överväganden man står inför vid val av HR-leverantör i samband med upphandling. Som upphandlare av HR-tjänster är det viktigt att ligga steget före och veta hur man kan och bör agera i olika situationer. HRK-dagen tar upp ett antal relevanta områden för dig som är verksam inom upphandling. Lyssna bl a till Manne Didevar, personalchef VVS Företagen, och Charlotte Vassilaros, HR Director Oriflame, dela med sig av sina erfarenheter. Naturligtvis står även nätverkande på agendan och du får möjlighet att knyta nya värdefulla kontakter.